druzynablazeja.pl | REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ #DRUŻYNABŁAŻEJA
16807
page-template-default,page,page-id-16807,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ #DRUŻYNABŁAŻEJA

 1. Fundacja #DrużynaBłażeja z siedzibą w Józefowie (05-420) przy ul. Ejsmonda 48 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000718273, NIP: 532-207-58-45, REGON: 369475102 pozyskuje i wydatkuje środki finansowe na cele statutowe Fundacji #DrużynaBłażeja.
 2. Środki finansowe są gromadzone na rachunku bankowym Fundacji o numerze 42 1090 1753 0000 0001 3601 1282. Wpłatę na rachunek bankowy Fundacji można dokonywać przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności online PayU.
  Ze względów bezpieczeństwa przelewy niezawierające pełnych danych identyfikujących osobę wpłacającą (imię i nazwisko) lub dany podmiot oraz adresu zamieszkania nie będą przyjmowane przez Fundację.
 3. Reklamacje dotyczące dokonanych wpłat należy składać na piśmie do Fundacji na adres siedziby lub za pośrednictwem email: fundacja@druzynablazeja.pl. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Fundacja zawiadomi osobę lub podmiot składający w ciągu 10 dni od daty jej złożenia na piśmie lub za pośrednictwem e-mail.
 4. Dane osobowe osób lub dane podmiotu dokonującego wpłatę na rzecz Fundacji są przetwarzane w celach związanych z obsługą płatności oraz sporządzaniem i przetwarzaniem dokumentacji księgowej i sprawozdawczej przez Fundację i podmioty pośredniczące w realizacji płatności elektronicznych zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Osoba lub podmiot dokonujący wpłat ma prawo:
  a) żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,
  b) cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,
  c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem http://www.druzynablazeja.pl/polityka-prywatnosci/